Akıllı üretim teknolojilerindeki gelişmeler Yeni Sanayi Devrimi’ni başlatmakta. Dönüşümü benimseyen ülkelerin sanayisi bakım, kalite ve stok bulundurma maliyetlerinin azalması, makinelerin zorunlu olarak çalışmadığı sürelerde kısalma ve teknik personel verimliliğinde artışlar gibi kazanımlar elde ederek ciddi rekabet avantajları sağlıyor.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun sanayinin girdiği bu dijital dönüşüm eğilimini göz önünde bulundurarak aldığı akıllı üretim sistemlerine yönelik çalışma yapılması kararı sonucunda, TÜBİTAK akıllı üretim sistemlerine hizmet eden kilit ve öncü teknolojilerin belirlenmesi amacıyla Nisan-Kasım 2016 tarihleri arasında bir dizi çalışma yürütülerek “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağını hazırladı.

ysda22

Hazırlanan Teknoloji Yol Haritası, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik hedefler, ülkemizin bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik önem taşıyan ürün ve teknolojiler, bunların gerçekleşmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da ortaya konulan ürün ve teknolojilerin sektörel uygulamaları gibi konuları çok katmanlı olarak değerlendiriyor.

TÜBİTAK’a göre, Yeni Sanayi Devrimi’ne adaptasyon doğrultusunda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin odaklanması gereken üç gruptan 8 teknoloji (şekil 1), 10 stratejik hedef ve 29 kritik ürün bulunuyor.

Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası taslağını buradan inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK, bilim insanlarının, akademisyenlerin, sanayicilerin ve uzmanların hazırlanan taslak ile ilgili görüş ve önerilerin 31 Ocak 2017 tarihine kadar politikalar@tubitak.gov.tr adresine iletmelerini bekliyor.

Paylaş

Cevapla