Dünya nüfusu her geçen gün hızlı artarken, kaynakların verimli kullanımı çok daha önemli hale geliyor. Bugün 7 milyar insanın yaşadığı dünya, birkaç 10 yıl içerisinde 10 milyarlık insan nüfusuna bakmak zorunda olacak. Üstelik de bazı kaynakların hızlıca tükenmeye başladığı bir ortamda.

İşte bu sebeple günden güne önemi artan konulardan biri geri dönüşüm. Birçok sektörde ürünler değerli ve geri kazanılabilir materyaller kullanılarak üretiliyor. Bu materyaller ürünler bir kenara atıldığında ya da bir rafa kaldırıldığında atıl bir hale geliyor. Dolayısıyla da yeni ürünlerin üretimi için yeni kaynaklar tüketilmek zorunda kalınıyor.

Dünyada bu sorunu çözebilmek için endüstriler kendi içlerinde organize olarak geri kazanım organizasyonları kuruyor, böylece hem maliyetleri hem de kaynak tüketimini azaltmayı başarabiliyor. Ülkemizde ise bu bilinç henüz gelişme aşamasında denilebilir.  Bu konudaki öncü kurumlardan biri ELDAY.

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY), Türkiye’de özellikle beyaz eşya konusunda faaliyet gösteren üreticilerin elektronik atıklarını toplama ve yeniden ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yapıyor.

Atık toplama sürecinde sağlıklı bir işleyiş için atıkların fiyatlandırılması önemli bir adım ve bu konuda uzun vadeli bir planlama yapmak ELDAY, akademisyenlerle çalışmaya karar vermiş.

ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç’a, İTÜNOVA ile birlikte gerçekleştirdikleri bu projeyi sorduk.

Paylaş

Cevapla