Prof. Dr. Koyuncu: “Yerli ve Milli Ürünleriyle MEM-TEK Ülke Ekonomisine Ciddi Katkı Sağlıyor!”

Bilim insanlarının iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerine dair gerçekleştirdiği projeksiyon çalışmaları insanlığın varlığını tehdit edici düzeyde ortaya çıkabilecek bir sorun olarak su kıtlığını işaret ediyor. İnsanlığın temel yaşam ihtiyaçlarının başında gelen temiz ve kullanılabilir su ihtiyacı, iklim değişikliği, sanayi atıklarının su kaynaklarını kirletmesi, hızlı artan nüfus ve artan tüketim miktarları gibi çeşitli sebeplerle karşılanamama durumuna gelirken, günümüzde Afrika ve Orta Doğu gibi birçok kurak iklimlerde su kıtlığı hali hazırda ciddi derece de kendisini hissettiriyor.

Bu durumu ortadan kaldırmak üzere kararlılıkla çalışmalara başlayan bilim dünyasının Ar-Ge ürünlerinden birisi olan membran teknolojileri, atık suların geri kullanılması ve deniz suyunun arıtılması gibi pek çok kritik konuda önemli destekler sağlarken, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun gayretli çalışmalarıyla temelleri atılan ve günümüzde de müdürlüğünü üstlenerek faaliyetlerini sürdürdüğü MEM-TEK, membran teknolojilerine yerli ve milli çözümler sunuyor. Dünya ölçeğinde başarılı projeler yürüten merkez, patentlediği ürünlerini ticarileştirme faaliyetleriyle destekleyerek ülkemizin Ar-Ge ekosistemine ciddi bir katma değer oluşturmuş durumda.

İnsan varlığı için oldukça önemli olan su kaynaklarının verimli kullanılması ve her bir damlası yaşamın varlığı için gerekli olan su moleküllerinin temizlenerek korunması için çalışmalar gerçekleştiren MEM-TEK’i ve gerçekleştirilen çalışmalara İTÜNOVA TTO’nun katkılarını merkez müdürü Prof Dr. İsmail Koyuncu ile sizler için konuştuk.

Paylaş

Cevapla