Geleceğin akıllı ev ve tesisleri, geleneksel bina otomasyon sistemlerinde kullanılan teknolojilerden bağımsız, etki alanları arası açık, kapsamlı yönetim ve kontrol fonksiyonlarına ihtiyaç duymakta. Özellike nesnelerin interneti ”IoT” trendiyle birlikte bu alandaki ihtiyaçlar daha net biçinde ortaya çıkıyor ve pazarda ciddi fırsatların oluşmasını sağlıyor.

Beraberinde getirmiş oldukları entegrasyon güçlükleri ile günümüz otomasyon sistemlerinin bu kapsamda ihtiyacı sağlamakta yetersiz kaldığı  bir gerçek. Daha çok farklı disiplinlere sahip sistemlerin kullandıkları veya sağladıkları veriyi birbirleri arasında aktarımı ve paylaşımından kaynaklı uyumluluk problemleri sonucu, günümüz sistemlerinde entegrasyon çoğu zaman otomatik olarak yapılamayan, manuel efor gerektiren ve maliyetleri arttırıcı bir süreç haline gelmiş durumda. İşte Building as a Service sistemi bu konudaki ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmış bir çalışma.

Building as a Service (BaaS) projesi ile hem geleneksel bina otomasyon sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırıcı bir platformun oluşturulması hem de bu platform üzerinde temel bina servislerini sunulması ve yeni katma değerli servislerin yaratılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamlı projeye destek veren akademisyenlerden ikisi de İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Güneş Kurt ve Doç. Dr. Berna Yalçın.

Değerli akademisyenlerimizle hem bu projenin detaylarını hem de İTÜNOVA’nın sağladığı katkıları konuştuk.

Paylaş

Cevapla