Oyun kültürel bağlamda genellikle zararlı, zaman tüketen bir bağımlılık olarak görülmekle beraber aslında inkâr edemeyeceğimiz bir ihtiyaç. Tarih boyunca insanoğlu hep kendini eğlendirecek, heyecanlandıracak oyunlar yarattı ve günümüzde de özellikle dijital ortamda yenilerini yaratmaya devam ediyor. 

Oyun artık çok hızlı gelişen ve çok büyük maliyetli projelerin hayata geçtiği bir endüstri haline geldi. Bu endüstride başarılı oyunlar geliştirmenin en önemli koşulu ise oyuncuları anlayabilmek. Sadece oyunun türü ya da hikayesiyle değil, oynanabilirlik ve sistemsel gereksinimler bakımından da ideal standartların yakalanması şart.

Şimdiye kadar iyi oyun yaratmak isteyen ekipler, tecrübeli tasarım ekipleriyle birlikte denenmiş formüller üzerinden hareket etmeyi tercih ediyordu. Yenilikçi ve deneysel bir oyunun başarısı ise ancak piyasaya çıktıktan sonra ölçülebiliyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sanem Sarıel, bu konuda çığır açıcı bir proje üzerinde çalışıyor. Geliştirilen “TODT – Oyuncu Davranış Tanımlayıcısı ve Oyun Dinamikleri Adaptasyon Kiti için Yapay Zeka Algoritmalarının Geliştirilmesi” projesi; oyunlarda şu ana kadar yapılamamış olan, oyuncu davranışına göre oyun hikayesinin ve seçeneklerin şekillendirilmesini hedefliyor. Proje, oyun başarısının oynama döngüsü (play cycle), parasallaştırma (monetization) ve geri gelme oranı (return rate) gibi kavramlarla ölçüldüğü mevcut konjonktürde, oyunu oyuncunun sanal bir modeline göre hazırlama ve sonrasında oyuncuyu oyun esnasında yönlendirme fikrine dayanıyor.

Bu projenin ticarileştirilmesi aşamasında İTÜNOVA TTO ile birlikte çalışan Doç. Dr. Sanem Sarıel’e sürecin nasıl gerçekleştiğini sorduk.

Paylaş

Cevapla