İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt, 4G ve sonrası hücresel haberleşme ağları için yeni nesil bir güvenlik yaklaşımını hayata geçiriyor.

Mobil şebekede yapılan çalışmalar gün geçtikçe hızlanmakta ve kullanıcıların gereksinim duyduğu yüksek hızlı veri transferinin karşılanması için güncel haberleşme teknolojilerinin kullanılmasını sağlamaktadır. Günümüz haberleşme sistemlerinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması ile artan kullanıcı sayısını ve yüksek veri hızlarına olan gereksinimi beraberinde getirmektedir. Kullanıcıların ve hizmet veren cihazların birbirleri arasında güvenli haberleşmenin sağlanması, hizmet kalitesini arttırmakla kalmayıp ileride çıkabilecek sorunların çözümünde yol gösterici bir nitelik taşıyacaktır.

baz-istasyonu

2005 yılında çalışmalara başlanan dördüncü nesil mobil haberleşme sistemi olan 4G LTE, kendinden önceki standartlardan kullanmış olduğu teknoloji bakımında diğerlerinden üstün pek çok yanı bulunmaktadır. Fakat LTE sistemine geçişin yeni olması, yoğun kullanıcılı durumlardaki davranışlarının bilinmemesi sebepleri ile bir çok güvenlik açığını beraberinde getirmektedir.

4G ve sonrası hücresel haberleşme ağlarında verinin kablosuz ortamda iletilmesi ve bu sistemlerin karmaşıklığı pek çok güvenlik açığını beraberinde getirmektedir. Ayrıca, güvenlik açıkları ile birlikte gerçekleştirilen saldırılar ile iletişim yapılan kanal kalitesini düşürmekte, eksik ve hatalı veri iletimine sebep olmaktadır. LTE ağlarında güvenlik zafiyetlerinden en önemlisi mevcut şebekelerin olumsuz etkileyen ve servis vermesini durduran Servis Kesintisi (DoS, Denial of Service) saldırı tipleridir.

Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise 4G ve sonrası ağlarına yapılan saldırı tiplerinin belirlenmesi gerçek test ortamları ile ölçümünün yapılması ve hücresel haberleşme ağlarına yapılan saldırı tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında odaklanılan noktalar ise fiziksel katman tabanlı saldırılar ve çözümleridir.

Paylaş

Cevapla